بایگانی‌های جاده سازی - پایگاه خبری چویر نیوز
امکان تحلیل عملکرد قیر تا 15 سال ممکن گردید 10 نوامبر 2023
با خرید دستگاه آزمایش قیرهای عملکردی از سوی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان؛

امکان تحلیل عملکرد قیر تا 15 سال ممکن گردید

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک متولی کنترل پروژه های عمرانی خصوصا دولتی زیر مجموعه وزارت راه می باشد.