بایگانی‌های جانباز،معلول،بهزیستی - پایگاه خبری چویر نیوز
۵۰۰ هزار نفر از جمعیت استان موضوع مناسب سازی هستند ۱۸ اسفند ۱۴۰۲
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه:

۵۰۰ هزار نفر از جمعیت استان موضوع مناسب سازی هستند

سالمندان، جانبازان و زنان باردار در کنار بیش از ۵۲ هزار معلول موضوع مناسب سازی در استان کرمانشاه هستند.