بایگانی‌های جشنواره - پایگاه خبری چویر نیوز
جشنواره فرهنگی، ورزشی معلولین کرمانشاهی – گزارش و عکس: مهدی ساعدی 15 ژوئن 2022

جشنواره فرهنگی، ورزشی معلولین کرمانشاهی – گزارش و عکس: مهدی ساعدی