بایگانی‌های جهت کشاورزی - پایگاه خبری چویر نیوز
با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز ،برخورد قانونی صورت خواهد گرفت ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
‍ ‍ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه :

با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز ،برخورد قانونی صورت خواهد گرفت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در گزارشی از تشکیل ۵۵۱ پرونده تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغی و تخریب ۲۲۷ مورد تغییرکاربری غیرمجاز در استان کرمانشاه طی سال ۱۴۰۰ خبر داد.