بایگانی‌های جوانی جمعیت - پایگاه خبری چویر نیوز
برپایی سلسله کارگاه های آموزشی جوانی جمعیت در محلات شهر ۳۰ خرداد ۱۴۰۲
به همت معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه ؛

برپایی سلسله کارگاه های آموزشی جوانی جمعیت در محلات شهر

سلسله دوره هایی پیرامون آموزش جوانی جمعیت و با تاکید بر تحکیم خانواده و پرورش فرزند به همت معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه در حال برگزاری است.