بایگانی‌های حققو شهروندی - پایگاه خبری چویر نیوز
اصول داشتن  شهر سالم 18 مه 2022

اصول داشتن شهر سالم

جهان به سرعت به شهرنشینی روی آورده است، به طوری‌که درصد شهرنشینی برای سال ۲۰۲۲ ،تا ۷۵ درصد برآورد شده‌است. با وقوع رشد سریع شهرنشینی و افزایش مشکلات در زمینه ایجاد اشتغال و درآمد و بخصوص تأمین بهداشت عمومی ، افزایش دامنه ناهنجاریهای اجتماعی و... در شهرها عرصه زندگی سالم بر انسانها تنگ شده است