بایگانی‌های حق پرستاری - پایگاه خبری چویر نیوز
اعتراض معلولان به حق پرستاریِ ناچیز ۰۶ خرداد ۱۴۰۳

اعتراض معلولان به حق پرستاریِ ناچیز

یکی از مهم‌ترین خواسته‌های معلولین افزایش و متناسب‌سازی حق پرستاری است.