بایگانی‌های حیات وحش - پایگاه خبری چویر نیوز
بی توجهی به کشتار حیوانات بیانگر تنزل سطح اخلاقیات عمومی است 30 آوریل 2023

بی توجهی به کشتار حیوانات بیانگر تنزل سطح اخلاقیات عمومی است

تلفات و صدمات ناشی از سوانح جاده ای در جهان( بویژه ایران )فقط محدود به گونه انسان نیست.گرچه آماری رسمی پیرامون تعداد حیوانات وحشی و نیمه اهلی(مانند سگ و گربه)کشته و مجروح شده در جاده های درون و بیرون شهری ایران در دسترس نیست،ولی با قدری دقت و بررسی میدانی می توان استنباط نمود که این تعداد بدون شک روزانه بیش از تعداد شهروندانی است در همین جاده ها کشته و مجروح می شوند.