بایگانی‌های خانه سالمندان - پایگاه خبری چویر نیوز
چراغ خانه سالمندان بیستون روشن شد ۲۴ اسفند ۱۴۰۱
با حضور شهردار کرمانشاه:

چراغ خانه سالمندان بیستون روشن شد

روزگاری نه چندان دور، چه شب‌ها که تا صبح پلک نزدید تا جگرگوشه و پاره‌ی تن‌تان آرام و در کمال آسایش بیاساید، چه روزها که در تب و تاب بیماری فرزند دلبندتان اشک‌های بی‌صدا روانه‌ی گونه‌هایتان شد.