بایگانی‌های خوابگاه دانشجویی - پایگاه خبری چویر نیوز
اهمیت مشاور در خوابگاه‌های دانشجویی ۰۳ خرداد ۱۴۰۱

اهمیت مشاور در خوابگاه‌های دانشجویی

مسأله ادامه تحصیل و رشد و ارتقاي علمی، یکی از نیازهاي رو به رشد جوامع امروز می‌باشد،که جوانان مستعد و پر تلاش را به سمت و سوي خود جذب کرده است. از طرفی تنوع رشته‌ها به حدي است که امکان ارائه آن در همه‌ي دانشگاه‌ها نیست، بلکه هر دانشگاهی تعداد معدودي رشته را ارائه می‌نماید.