بایگانی‌های دادسرا،قاضی،دادستان،گلیم و گبه - پایگاه خبری چویر نیوز
متهمی که پا را از گلیم خود درازتر کرده بود 08 مه 2022

متهمی که پا را از گلیم خود درازتر کرده بود

در میان هیاهوی افزایش قیمت ماکارانی و جنگ های زرگری گروه های سیاسی در قبال عملکرد دولت، خبر مختومه شدن پیچیده ترین و بزرگ ترین پرونده قضایی استان(پرونده گلیم و گبه کرمانشاه) چندان انعکاس درخوری نیافت.

پایان پرداخت طلب مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان 07 مه 2022

پایان پرداخت طلب مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از انجام آخرین مرحله واریز طلب مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاه خبرداد.