بایگانی‌های دانش بنیان - پایگاه خبری چویر نیوز
از شرکت های دانش بنیان حمایت خواهیم کرد 11 آوریل 2022
شهردار کرمانشاه:

از شرکت های دانش بنیان حمایت خواهیم کرد

شهردار کرمانشاه گفت: فعالیت های خوبی در شرکت های دانش بنیان کرمانشاه صورت گرفته است که از آنان حمایت خواهیم کرد.