بایگانی‌های دستان مهربان - پایگاه خبری چویر نیوز
مهمترین رسالت بنیاد کمک به کودکان نیازمند است ۱۳ اسفند ۱۴۰۱
جانشین مدیرعامل بنیاد دستان مهربان:

مهمترین رسالت بنیاد کمک به کودکان نیازمند است

بنیاد دستان مهربان سازمانی است غیر دولتی، غیر سیاسی، مستقل و مردم نهاد که در آبان ماه 1386 با تمرکز بر حمایت و توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و کودکان نیازمند توسط دکتر شهرام فرجی راه اندازی شد. این موسسه خیریه در پانزدهمین سال فعالیت خود توانسته بالغ بر 15 هزار مددجو را در غالب 3200 خانواده در کل ایران تحت پوشش قرار بدهد.