بایگانی‌های دولت محلی - پایگاه خبری چویر نیوز
مُرده باد مخالف من 19 دسامبر 2023
به بهانه منع فعالیت رسانه ای پرسنل شهرداری کرمانشاه؛

مُرده باد مخالف من

دولت ها در چارچوب قانون دو وظیفه ی تصدی گری و حاکمیتی را بر عهده دارند. بنابر ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه 1386امور حاکمیتی دولت شامل آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشورمی گردد و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می شود به نحوی که هر یک از افراد جامعه بتوانند از این خدمات بهره ببرند.