بایگانی‌های دولت - پایگاه خبری چویر نیوز
دولت ضعیف چه دولتی است ۱۰ تیر ۱۴۰۲

دولت ضعیف چه دولتی است

در این یادداشت کوتاه به تعریفی از دولت، بایدها و مفهوم اقتدار دولت و در نتیجه دولت ضعیف پرداخته ام. هر کدام از مباحث طرح شده پشتوانه ای سترگ از تحلیل نظری و ادبیات موضوعی دارد. در اینجا فقط برداشتهای خود را به صورت جملاتی کوتاه و منعقد شده آورده ام. نگاه من در این یادداشت خارج از تاریخ و جغرافیا و مبتنی بر مفهوم دولت در نظامهای اقتصادی امروزی است. در این یادداشت دولت به معنی حاکمیت عام و کامل در یک کشور و یا جامعه انسانی مستقل در نظر گرفته شده است. در این یادداشت سعی شده پنج اصل در بایدها و هشت اصل در اقتدار دولت تنظیم و تبیین گردد.

اراده برای اداره ی عالمانه تر کرمانشاه ۰۲ بهمن ۱۴۰۱

اراده برای اداره ی عالمانه تر کرمانشاه

برخی از صاحبنظران حُکمرانی را علم اداره جامعه دانسته و آنرا مستقل و حتی بی نیاز از سایر علوم می دانند. در این چارچوب سیاستمداران بی پروا به تاخت و تاز در عرصه مدیریتی جامعه پرداخته و بی توجه به صاحبان علم و کرسی در دانشگاه ها تصمیمات مهمی برای رفع مشکلات جامعه و رسیدن به شرایط مطلوب می گیرند.

تسریع گازرسانی به روستاهای فاقد گاز بخش حمیل ۰۶ مرداد ۱۴۰۱
در جلسه شورای اداری بخش حمیل مطرح شد:

تسریع گازرسانی به روستاهای فاقد گاز بخش حمیل

جلسه شورای اداری بخش حمیل شهرستان اسلام آباد غرب با حضور دکتر بخشی پور نماینده شهرستان اسلام آباد غرب ودالاهو درمجلس شورای اسلامی ، دکتر فخری معاونت امور عمرانی استانداری کرمانشاه، سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه و دیگر مدیران کل ادارات استان برگزار شد.