بایگانی‌های دیابت - پایگاه خبری چویر نیوز
انجام تست غربالگری فشار خون و دیابت پرسنل شهرداری کرمانشاه 21 ژوئن 2024
با اعزام تیم سلامت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه؛

انجام تست غربالگری فشار خون و دیابت پرسنل شهرداری کرمانشاه

برای اولین بار در کرمانشاه و با مشارکت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه و شهرداری کرمانشاه تست غربالگری پرسنل شهرداری انجام شد.