بایگانی‌های ذخایر آبی - پایگاه خبری چویر نیوز
برای تابستان امسال شرایط اطمینان بخشی در منابع آبی خواهیم داشت 03 آوریل 2023
استاندار کرمانشاه:

برای تابستان امسال شرایط اطمینان بخشی در منابع آبی خواهیم داشت

استاندار کرمانشاه گفت: طبق گزارش مسئولان امور آب استان، برای تابستان امسال شرایط اطمینان بخشی در خصوص تامین آب شرب موردنیاز خواهیم داشت هر چند که همراهی همه مدیران و مردم در استفاده بهینه از منابع آبی ضروری است.