بایگانی‌های روز ملی کیفیت - پایگاه خبری چویر نیوز
نظارت کیفی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بر پروژه های مهم عمرانی ۲۳ آبان ۱۴۰۱
در گفتگو با مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمانشاه مطرح شد:

نظارت کیفی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بر پروژه های مهم عمرانی

تحقق توسعه ی پایدار مستلزم انجام فعالیت های عمرانی بزرگ است درواقع وجود پروژه های بزرگ عمرانی گویای حرکت جامعه در مسیر توسعه ی پایدار است. از طرفی کنترل کیفی این پروژه ها علاوه بر پیشگیری از حوادث احتمالی مانع از اتلاف منابع می گردد خصوصا آنکه در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم که تخصیص منابع با دشواری فراوان صورت می پذیرد چنانچه برنامه ریزی درستی برای هزینه کردن پول های وارد شده به استان انجام شود و پروژه های عمرانی با کیفیت مطلوبی اجرا شوند حرکت در مسیر توسعه با شتاب بیشتری صورت خواهد گرفت.