بایگانی‌های روستای هجیج - پایگاه خبری چویر نیوز
اولویت هایی ارجح تر از زیرساخت ها 24 فوریه 2024

اولویت هایی ارجح تر از زیرساخت ها

اورامانات با فرهنگی غنی و طبیعتی دیدنی حتی پیش از آنکه به ثبت جهانی هم برسد، شناسنامه گردشگری استان کرمانشاه شناخته می شد.