بایگانی‌های زنجیره ارزش - پایگاه خبری چویر نیوز
فرهنگ؛ چاره ی اقتصاد نحیف کرمانشاه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

فرهنگ؛ چاره ی اقتصاد نحیف کرمانشاه

بر اساس تعاریف موجود فرهنگ مجموعه ای از باورها و ارزش هایی است که شیوه زندگی هر ملتی را مشخص می کند. از طرفی اندیشمندان بر این باور هستند که اعتلای هر جامعه ای به فرهنگ آن جامعه بستگی دارد. در نظر گرفتن چنین جایگاهی برای “فرهنگ” نشان از نقش آفرینی و اهمیتی است که […]