بایگانی‌های سازمان فرهنگی شهرداری - پایگاه خبری چویر نیوز
حیاط خلوتی به نام سازمان فرهنگی شهرداری 12 سپتامبر 2022

حیاط خلوتی به نام سازمان فرهنگی شهرداری

فرهنگ بخش جدایی ناپذیر و ارجح زندگی شهری تلقی می شود تا جایی که مناسبات و مراودات شهروندان در تمامی ابعاد بر پایه آن شکل گرفته و بر اساس آن نظم می یابد.