بایگانی‌های سربازی - پایگاه خبری چویر نیوز
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی اسفند ماه 19 فوریه 2023

فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی اسفند ماه

معاون وظیفه عمومی انتظامی استان مشمولان اعزامی پایه خدمتی اسفندماه را به خذدمت مقدس سربازی فراخواند.