بایگانی‌های سربازی - پایگاه خبری چویر نیوز
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی اسفند ماه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی اسفند ماه

معاون وظیفه عمومی انتظامی استان مشمولان اعزامی پایه خدمتی اسفندماه را به خذدمت مقدس سربازی فراخواند.