بایگانی‌های سلامت سالمندان - پایگاه خبری چویر نیوز
افسردگی در سالمندان 02 اکتبر 2022

افسردگی در سالمندان

سالمندان به دلیل استرس، تنهایی، غم از دست دادن نزدیکان و همچنین کاهش توانایی جسمی و استقلال فردی، کاهش فعالیت های اجتماعی و ابتلا به انواع بیماری ها نسبت به سایر گروه های سنی بیشتر در معرض افسردگی قرار دارند.