بایگانی‌های سیب - پایگاه خبری چویر نیوز
جشنواره انگور کندوله و سیب سرتخت در روستای تاریخی کندوله برگزار شد ۲۱ مهر ۱۴۰۲

جشنواره انگور کندوله و سیب سرتخت در روستای تاریخی کندوله برگزار شد