بایگانی‌های شرکت گاز - پایگاه خبری چویر نیوز
پایش دمای ادارات و اماکن عمومی با جدیت در حال انجام است ۱۴ بهمن ۱۴۰۲
از سوی شرکت گاز استان کرمانشاه؛

پایش دمای ادارات و اماکن عمومی با جدیت در حال انجام است

در جریان پایش های صورت گرفته در ۴۸ ساعت گذشته گاز ۴۸ اداره و مکان ورزشی شهر کرمانشاه قطع گردید.

گاز بهاء با مبالغ بالای مشترکین تقسیط می شود ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

گاز بهاء با مبالغ بالای مشترکین تقسیط می شود

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: سال آینده پرونده توسعه گازرسانی در استان بسته می شود.