بایگانی‌های شهرداری،حقوق شهروندی،پیاده راه غذا - پایگاه خبری چویر نیوز
پروژه پیاده راه غذا به صورت ناقص به بهره‌برادی رسیده است ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
‍ شهردار کرمانشاه:

پروژه پیاده راه غذا به صورت ناقص به بهره‌برادی رسیده است

پروژه پیاده راه غذا به صورت ناقص به بهره‌برادی رسیده است و به سرمایه‌گذار اخطار رفع نواقص دادیم.