بایگانی‌های شهرداری، شهردار کرمانشاه، حقوق شهروندی،حمل و نقل درون شهری، قطار شهری - پایگاه خبری چویر نیوز
جلسه تعیین تکلیف پروژه قطار شهری کرمانشاه برگزار شد ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
با حضور شهردار کرمانشاه در وزارت کشور؛

جلسه تعیین تکلیف پروژه قطار شهری کرمانشاه برگزار شد

حضور شهردار کرمانشاه در وزارت کشور صورت جلسه تعیین تکلیف پروژه قطار شهری کرمانشاه برگزار شد.