بایگانی‌های شهرداری، شهردار کرمانشاه، حقوق شهروندی،حمل و نقل درون شهری، قطار شهری - پایگاه خبری چویر نیوز
جلسه تعیین تکلیف پروژه قطار شهری کرمانشاه برگزار شد 06 مه 2022
با حضور شهردار کرمانشاه در وزارت کشور؛

جلسه تعیین تکلیف پروژه قطار شهری کرمانشاه برگزار شد

حضور شهردار کرمانشاه در وزارت کشور صورت جلسه تعیین تکلیف پروژه قطار شهری کرمانشاه برگزار شد.