بایگانی‌های شهرسازی - پایگاه خبری چویر نیوز
هویت در شهرسازی ایرانی ۲۱ خرداد ۱۴۰۱

هویت در شهرسازی ایرانی

یكي از موضوعات و مفاهيم مورد توجه بشر، موضوع هويت است و فعالیتهای انسان در جهت احراز و يا معرفي هويت و مكان و مقامي است كه آرمانهای منبعث از جهان بيني او برايش تعيين ميكند. لذا توجه به باطن و معناي اشياء و اعمال ميتوانند به عنوان يكي از مهمترین عوامل هویت دهنده فرد و اجتماع و شهر ايفاي نقش نمايد.