بایگانی‌های شهر سالم - پایگاه خبری چویر نیوز
اصول داشتن  شهر سالم ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

اصول داشتن شهر سالم

جهان به سرعت به شهرنشینی روی آورده است، به طوری‌که درصد شهرنشینی برای سال ۲۰۲۲ ،تا ۷۵ درصد برآورد شده‌است. با وقوع رشد سریع شهرنشینی و افزایش مشکلات در زمینه ایجاد اشتغال و درآمد و بخصوص تأمین بهداشت عمومی ، افزایش دامنه ناهنجاریهای اجتماعی و... در شهرها عرصه زندگی سالم بر انسانها تنگ شده است