بایگانی‌های شورای حل اختلاف - پایگاه خبری چویر نیوز
معامله سیاسی نسیه ای که.. 27 اکتبر 2023
انحلال شورا؛

معامله سیاسی نسیه ای که..

حواشی این روزهای شورای شهر کرمانشاه (اتفاقی که در سال های اخیر شاهد تکرار آن بوده ایم) قلب هر شهروند کرمانشاهی را از اینکه تنها نهاد مردمی در ساختار قدرت دچار چنین سرنوشتی شده به درد می آورد!