بایگانی‌های شورای نگهبان - پایگاه خبری چویر نیوز
شکیبا مهر بر سر دوراهی انتخاب مِهر یا مُهر ۲۴ فروردین ۱۴۰۲
انتصاباتِ انتخاباتی؛

شکیبا مهر بر سر دوراهی انتخاب مِهر یا مُهر

برگزاری انتخابات مجلس در سال پیش روی باعث شده تا نگاه ها بیش از پیش متوجه اتفاقات سیاسی، موضع گیری ها و انتصابات انجام شده باشد.