بایگانی‌های شیرین و فرهاد - پایگاه خبری چویر نیوز
این چنار دوست داشتنی شهرمان 09 مارس 2024

این چنار دوست داشتنی شهرمان

نماد یا سنبل به عنوان نشانگر یک اندیشه، مفهومی انسانی است برای انتقال یک معنا به افراد دیگر که در زندگی ما آدم ها کاربرد یافته است!