بایگانی‌های صدا و سیما - پایگاه خبری چویر نیوز
مطالبه ای از شبکه استانی زاگرس ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

مطالبه ای از شبکه استانی زاگرس

ورزش چه در ابعاد همگانی و یا قهرمانی از چنان ظرفیت عظیمی برخوردار است که می تواند علاوه بر ایجاد شور و نشاط، جامعه را در مسیر توسعه پیش براند.