بایگانی‌های عزل - پایگاه خبری چویر نیوز
چه کسی مقصر است؛ ما یا شما؟! ۲۰ تیر ۱۴۰۱

چه کسی مقصر است؛ ما یا شما؟!

« باید بدانیم بد و سیاه معرفی کردن کرمانشاه ظلم به استان است!» جمله ای به ظاهر درست اما با مقصود و نیتی غلط منتسب به استاندار فعلی کرمانشاه و در قالب هایی متفاوت اما با همین مضمون از استاندار پیشین و برخی دیگر از مسئولین استانی را بارها از تریبون های مختلف شنیده و خوانده ایم!