بایگانی‌های عشق - پایگاه خبری چویر نیوز
این چنار دوست داشتنی شهرمان ۱۹ اسفند ۱۴۰۲

این چنار دوست داشتنی شهرمان

نماد یا سنبل به عنوان نشانگر یک اندیشه، مفهومی انسانی است برای انتقال یک معنا به افراد دیگر که در زندگی ما آدم ها کاربرد یافته است!