بایگانی‌های فدراسیون پزشکی ورزشی - پایگاه خبری چویر نیوز
دکتر سعید کاظمی نایب رییس فدراسیون پزشکی شد ۰۸ مرداد ۱۴۰۱
افتخاری دیگر برای جامعه ورزش کرمانشاه؛

دکتر سعید کاظمی نایب رییس فدراسیون پزشکی شد

دکتر سعید کاظمی با رأی قاطع اعضای مجمع فدراسیون پزشکی ورزشی به عنوان نایب رییس اول انتخاب شد.