بایگانی‌های فیلترینگ - پایگاه خبری چویر نیوز
ضربه سنگین فیلترینگ بر پیکر نحیف صنعت گردشگری ۰۱ آبان ۱۴۰۱

ضربه سنگین فیلترینگ بر پیکر نحیف صنعت گردشگری

فعالیت دفاتر و آژانس‌های مسافرتی با قطع اینترنت و فیلتر شدن فضای مجازی تعطیل شد.

خواسته ی مشترک مردم و استاندار از مدیرکل اوقاف ۰۱ آبان ۱۴۰۱

خواسته ی مشترک مردم و استاندار از مدیرکل اوقاف

سنت وقف که ریشه در اسلام دارد در فرهنگ ما ایرانیان از جایگاه والایی برخوردار است تا جایی که از رسول خدا نقل شده که فرمودند هرگاه انسان بمیرد رشته عمل او در دنیا قطع می شود؛ مگر از سه چیز: صدقه جاریه(وقف) و...