بایگانی‌های قوه مجریه - پایگاه خبری چویر نیوز
نمایندگی مجلس را جز مشاغل سخت و زیان آور بدانیم 30 آوریل 2023

نمایندگی مجلس را جز مشاغل سخت و زیان آور بدانیم

بنابر تعریف قانون کار مشاغل سخت و زیان آور مشاغلی هستند که باعث ایجاد آسیب های جدی جسمی و روانی شده و نیروی افراد شاغل را در طی زمان کوتاهی به تحلیل می برند.