بایگانی‌های مثبت زندگی - پایگاه خبری چویر نیوز
بزرگترین طرح اجتماعی کشور با ایجاد ۱۲ هزار شغل در بن بست ۰۸ اسفند ۱۴۰۱
مراکز مثبت زندگی چشم انتظار توجه مسئولین

بزرگترین طرح اجتماعی کشور با ایجاد ۱۲ هزار شغل در بن بست

مراکز جامع خدمات بهزیستی (مثبت زندگی) را می توان بزرگترین شبکه خدمات اجتماعی کشور فرض نمود چرا که مقرر گردیده که این مراکز خدمات گسترده ای را به جامعه ی وسیع مددجویان بهزیستی ارائه نماید.