بایگانی‌های مجلس داوزدهم - پایگاه خبری چویر نیوز
کرمانشاه در تسخیر مدیران کوچک و مشکلات بزرگ 10 مارس 2024

کرمانشاه در تسخیر مدیران کوچک و مشکلات بزرگ

این مطالبی را که می خوانید سیاه نمایی نیست بلکه گوشه کوچکی از واقعیت های تلخ در استان کرمانشاه است که نباید بر آن چشم بست و انتظار می رود هرکس مسئولانه، به سهم خود به رفع این مشکلات کمک کند.