بایگانی‌های معاون سیاسی استاندار - پایگاه خبری چویر نیوز
و پیچیدگی های دنیای سیاست ۲۰ آبان ۱۴۰۲
در حاشیه برخورد مقام امنیتی سابق با یک روزنامه نگار؛

و پیچیدگی های دنیای سیاست

دنیای سیاست از چنان پیچیدگی برخوردار است که متغیرهای ساده در سایر پوزیشن ها کارکردی چند وجهی به خود می گیرد. این موضوع باعث می گردد بازیگر عرصه ی سیاست دچار خطای شناختی شده و از تحلیل صحیح بازمانده و راه را به غلط برود!