بایگانی‌های معتادان متهاجر - پایگاه خبری چویر نیوز
وضعیت اسفبار معتادان شهری در محله ده مجنون ۰۶ مرداد ۱۴۰۱

وضعیت اسفبار معتادان شهری در محله ده مجنون

معتادین متجاهر بخشی از چهره ثابت و جزو ویژگی‌های اصلی و معمول محله ده مجنون کرمانشاه شده‌اند و همه با بی‌تفاوتی از کنارشان عبور می‌کنند.