بایگانی‌های معتاد متجاهر - پایگاه خبری چویر نیوز
ساماندهی پنج هزار معتاد متجاهر کار بسیار سنگینی است ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
معاون سیاسی استاندار کرمانشاه:

ساماندهی پنج هزار معتاد متجاهر کار بسیار سنگینی است

یکی از موضوعات اصلی معاونت سیاسی در استانداری کرمانشاه که مهمترین حوزه نرم افزاری استان هم تلقی می شود موضوعات اجتماعی و فرهنگی است.