بایگانی‌های نظام وظیفه - پایگاه خبری چویر نیوز
اعزام مشمولان خدمت سربازی شهریور ماه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

اعزام مشمولان خدمت سربازی شهریور ماه

معاون وظیفه عمومی انتظامی استان از اعزام مشمولان خدمت مقدس سربازی در اول شهریور ماه خبر داد.

تغییر تاریخ اعزام به خدمت مشمولان اعزامی اردیبهشت ماه ۲۴ فروردین ۱۴۰۲

تغییر تاریخ اعزام به خدمت مشمولان اعزامی اردیبهشت ماه

معاون وظیفه عمومی انتظامی استان از تغيير تاريخ اعزام به خدمت مشمولان اعزامي ارديبهشت از يکم به چهارم این ماه خبر داد.