بایگانی‌های نظام وظیفه - پایگاه خبری چویر نیوز
اعزام مشمولان خدمت سربازی شهریور ماه 21 آگوست 2023

اعزام مشمولان خدمت سربازی شهریور ماه

معاون وظیفه عمومی انتظامی استان از اعزام مشمولان خدمت مقدس سربازی در اول شهریور ماه خبر داد.

تغییر تاریخ اعزام به خدمت مشمولان اعزامی اردیبهشت ماه 13 آوریل 2023

تغییر تاریخ اعزام به خدمت مشمولان اعزامی اردیبهشت ماه

معاون وظیفه عمومی انتظامی استان از تغيير تاريخ اعزام به خدمت مشمولان اعزامي ارديبهشت از يکم به چهارم این ماه خبر داد.