بایگانی‌های هواپیما - پایگاه خبری چویر نیوز
جلوگیری از ورود یک شهروند به هواپیما صرفا به دلیل داشتن معلولیت 18 جولای 2022
از سوی ایرلاین ایران ایر صورت گرفت؛

جلوگیری از ورود یک شهروند به هواپیما صرفا به دلیل داشتن معلولیت

جابجایی با هواپیما به عنوان یکی از وسایل حمل و نقل عمومی به دلیل سهلوت استفاده و سرعت در جابجایی مورد توجه گروه های مختلف اجتماعی بویژه افراد دارای معلولیت می باشد.