بایگانی‌های پروژه های عمرانی - پایگاه خبری چویر نیوز
به بهای چهره ی زیبایی از کرمانشاه 09 جولای 2023

به بهای چهره ی زیبایی از کرمانشاه

در شرح وظایف شهرداری ها احداث خیابان، کوچه، میدان و توسعه معابر ذیل وظایف عمرانی تعریف شده که توسعه و آبادانی شهر را در پی داشته و علاوه بر افزایش سطح رفاه و آسایش شهروندان باعث رونق کسب و کارهای مختلف می گردد.

نظارت کیفی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بر پروژه های مهم عمرانی 14 نوامبر 2022
در گفتگو با مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمانشاه مطرح شد:

نظارت کیفی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بر پروژه های مهم عمرانی

تحقق توسعه ی پایدار مستلزم انجام فعالیت های عمرانی بزرگ است درواقع وجود پروژه های بزرگ عمرانی گویای حرکت جامعه در مسیر توسعه ی پایدار است. از طرفی کنترل کیفی این پروژه ها علاوه بر پیشگیری از حوادث احتمالی مانع از اتلاف منابع می گردد خصوصا آنکه در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم که تخصیص منابع با دشواری فراوان صورت می پذیرد چنانچه برنامه ریزی درستی برای هزینه کردن پول های وارد شده به استان انجام شود و پروژه های عمرانی با کیفیت مطلوبی اجرا شوند حرکت در مسیر توسعه با شتاب بیشتری صورت خواهد گرفت.