بایگانی‌های کرمانشاه، شهردار، توسعه شهری، مدیریت شهری، - پایگاه خبری چویر نیوز
خروج ۱۷ شهرک حاشیه ای از بن بست 16 ژوئن 2024
با احداث ۲۳ کیلومتر بلوار؛

خروج ۱۷ شهرک حاشیه ای از بن بست

در شهرداری کرمانشاه و در صورت استعلامات و وجود نقشه تایید شده نظام مهندسی ظرف یک هفته می توانیم پروانه ساخت صادر کنیم.