بایگانی‌های کشت قراردادی - پایگاه خبری چویر نیوز
کرمانشاه از استان های پیشرو در کشت قراردادی کشاورزان گندمکار ۱۹ دی ۱۴۰۱

کرمانشاه از استان های پیشرو در کشت قراردادی کشاورزان گندمکار

سرپرست غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه از عقد قرار داد با 13255 کشاورز کرمانشاهی خبر داد .