بایگانی‌های کمیسیون صنعت و معدن - پایگاه خبری چویر نیوز
مجلس با تصویب قوانین حمایتی از توسعه صنایع در مناطق محروم حمایت کند ۰۸ مرداد ۱۴۰۱
استاندار کرمانشاه:

مجلس با تصویب قوانین حمایتی از توسعه صنایع در مناطق محروم حمایت کند

استاندار کرمانشاه خواهان توزیع عادلانه سرمایه‌گذاری در کشور و دوری از تمرکز صنایع در مناطق مرکزی و توجه جدی تر به توسعه پایدار مناطق محروم شد.