بایگانی‌های گذشت - پایگاه خبری چویر نیوز
سعادتمندی دیانا با اهدا عضو به چهار بیمار نیازمند ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

سعادتمندی دیانا با اهدا عضو به چهار بیمار نیازمند

کمتر از یک سال پیش بود که دیانا در میان شادی پدر و مادرش به زندگی لبخند زد و پا به دنیا گذاشت. و حالا در آستانه ی یک سالگی مرگ را به آغوش کشید تا لب های چهار بیمار نیازمند به لبخند باز شود.