بایگانی‌های گذشت - پایگاه خبری چویر نیوز
سعادتمندی دیانا با اهدا عضو به چهار بیمار نیازمند 30 آوریل 2023

سعادتمندی دیانا با اهدا عضو به چهار بیمار نیازمند

کمتر از یک سال پیش بود که دیانا در میان شادی پدر و مادرش به زندگی لبخند زد و پا به دنیا گذاشت. و حالا در آستانه ی یک سالگی مرگ را به آغوش کشید تا لب های چهار بیمار نیازمند به لبخند باز شود.